+  ACADÈMIA GLOVAL  

L’Acadèmia GloVal es prepara per a canvis

Per Blanquinegres · 22 Gener, 2015

El president executiu del Club i el Manager General de l’Acadèmia van reunir a tots el pares del xiquets que formen part de la pedrera del club blanquinegre per explicar les modificacions que afectaran a tots els xiquets menors de 16 anys.

 

A esta reunió informativa conduïda per Amadeo Salvo i Francisco Jose Pérez Rufete, és va tractar les noves mesures presses per els dirigents de l’Acadèmia GloVal i que faran variar la dinàmica de la mateixa.

La mesura més forta i de la que més s’ha parlat es la prohibició a tots els menors de 16 anys a ser representats per tutors futbolístics. L’explicació que donava el president blanquinegre l’agafa de la llei espanyola en matèria laboral. Qualsevol xiquet menor de16 anys no pot signar un contracte de treball llevat que este estiguera signat i autoritzat per els seus pares o tutors legals.

Paraules del president Salvo, “no pot permetre’s que un xiquet vaja al seu pare i li pregunte perquè ell no té una Play o no té noves botes per a jugar”. Afegia que esta nova mesura no és tindre res en contra dels representants de futbol.

Altre aspecte del que va parlar Salvo davant tots els pares o familiars dels xiquets és el del compromís ferm de la nova propietària de continuar travessant per l’Acadèmia i augmentar el capital cap a la pedrera valencianista.