ACTUALITAT  

El jutge desestima la demanda contra Amadeo Salvo i Aurelio Martínez

Per Alejandro Fernandez · 20 Abril, 2023

La demanda de 5 accionistes del València CF que van acusar a Amadeo Salvo i Aurelio Martínez de fer un mal moral i patrimonial per haver pilotat un procés de venda i que no s’incorporaren els compromisos de Peter Lim al contracte final ha sigut desestimada pel jutge i condemna als demandants a pagar les costes.

Salvo i Aurelio Martínez van negar qualsevol tipus de coacció a la resta de patrons de la Fundació que van triar la seua oferta, van aprovar el contracte de venda. També es van desentendre de les promeses que poguera haver fet Peter Lim, i el jutjat ha fallat a favor seua.

Els demandants entenien que “Salvo i Aurelio Martínez havien d’indemnitzar als accionistes per la qüestió moral que es venga la seua empresa d’aquesta manera i per les pèrdues que està suportant per aquesta gestió”, però la resolució del jutjat ha fallat en contra seua i hauran de pagar les costes del judici.

Resolució del judici:

Que, desestimant la demanda interposada en nom de Sr. José Ramón Barberá Ruiz, Sr. Dionisio Antonio Canales Llobell, Sr. José Francisco Turpin Isidro, Sr. Pedro José Morales Sales i Sr. Francisco Falaguera Ayela enfront de Sr. Amadeo Salvo Lillo i Sr. Aurelio Martínez Esteve, absolc als indicats demandats de les peticions formulades en el suplique de la demanda, amb imposició de costes als actors.

La present resolució és firme i enfront de la mateixa no cap recurs. (art. 455.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).