ACTUALITAT  

La construcció del Nou Mestalla retardada per revisió en la seguretat aèria

Per Mauro Pérez · 31 Maig, 2024

La construcció del nou estadi de Mestalla enfronta un nou obstacle relacionat amb la seguretat aèria. El permís necessari perquè els obrers comencen a treballar està pendent d’un informe crucial. Este informe ha de validar que les grues utilitzades en les obres no afectaran el trànsit aeri en les proximitats de l’estadi. La proximitat del Nou Mestalla a l’aeroport local ha generat preocupacions sobre possibles interferències amb el flux d’avions, per la qual cosa les autoritats han sol·licitat una avaluació exhaustiva abans d’atorgar la llicència d’obres.

L’informe d’avaluació està sent elaborat per experts en seguretat aèria, els qui analitzen detalladament com les grues i altres maquinàries altes poden influir en les rutes de vol i la seguretat general de les operacions aèries. Esta mesura és una precaució estàndard en projectes de construcció pròxims a aeroports, ja que qualsevol interferència podria tindre conseqüències greus.

La sol·licitud de llicència d’obres va ser presentada amb tots els documents requerits, incloent-hi plans detallats de l’ús de grues i altres maquinàries. No obstant això, fins que l’informe de seguretat aèria no siga favorable, no es permetrà l’inici de les obres. Les autoritats de la construcció i els responsables del projecte del Nou Mestalla estan en estreta comunicació amb l’agència de seguretat aèria per a accelerar el procés i resoldre qualsevol problema identificat.

La seguretat aèria i la correcta coordinació amb l’aeroport pròxim són essencials per a avançar en la construcció del Nou Mestalla.