ACTUALITAT  PRIMER EQUIP  SOCIAL  

El CSD respon al penal sobre Fran Pérez al Camp Nou

Per Sergio Botella · 13 Abril, 2023

L’Associació del Xicotet Accionista del València CF va sol·licitar al CSD informació sobre el VAR després del penal no assenyalat a Fran Pérez al Camp Nou. Es va sol·licitar saber com és la designació dels àrbitres, la raó de no fer públiques les converses del VAR i com s’aplica el mateix vídeo arbitratge.

El CSD ha donat una resposta a això assegurant que “les federacions esportives espanyoles són entitats associatives privades” A més, va confirmar que la designació arbitral és treball de la RFEF.

Resposta del CSD

Les federacions esportives són entitats associatives privades que exerceixen per delegació funcions públiques de caràcter administratiu actuant, en aquest cas, com a agents col·laboradors de l’Administració Pública. Si bé el CSD pot revisar alguns actes de les federacions esportives espanyoles quan exercisquen funcions públiques de caràcter administratiu, no es pot considerar que existisca amb caràcter caràcter general una relació de dependència jeràrquica assabente aquestes i el CSD“.

L’activitat de designació, funcions i actuació dels àrbitres i responsables del VAR de la RFEF, en la condició d’entitat privada d’aquesta última, no té caràcter de funció pública delegada pel que no és una actuació sotmesa a la supervisió del CSD”.