ACTUALITAT  

De Torino a Mestalla interroga a CaixaBank abans de la junta general d’accionistes

Per Alejandro Fernandez · 23 Març, 2023

La plataforma De Torino a Mestalla ha elaborat un document amb una sèrie de preguntes per a CaixaBank sobre el València CF aprofitant que realitzaran la junta general d’accionistes abans que acabe aquest mes de març en el Palau de Congressos de València.

Les preguntes confeccionades per De Torino a Mestalla:

GARANTIA

Estan d’acord en la nostra apreciació sobre la pèrdua de valor de la garantia que cobreix el risc hipotecari en vigor per negligència en l’actuació del seu client?

Sol·licitaran la presentació de noves garanties que substituïsquen a les anteriors o fins i tot es poden plantejar el venciment anticipat del préstec com a causa d’infracció recollida en els contractes d’ús habitual en la banca?

Mantindre un gestor que minora i judicialitza les garanties que els van prestar és una situació acceptable?

COMPLIMENT DEL CONTRACTE I QUALITAT CREDITÍCIA

Creuen que el València CF té la mateixa qualitat creditícia que quan se li van concedir els finançaments?

Què el València CF, després de diverses ampliacions de capital tinga un patrimoni net de de 6,6 M€ els sembla que és mantindre la qualitat creditícia? 

No és la gestió, en si mateixa, un fet advers?

SITUACIÓ COMPTABLE I FINANÇAMENT

Continuen tranquils mentre es vaja al corrent amb les quotes anuals?

Si demà el màxim accionista actua amb els finançadors com ha actuat amb les Administracions Públiques, qui facilitarà els fons perquè cobren el seu deute?”

REPUTACIÓ

Seguiran mirant per a una altra part posicionant-se en la neutralitat enfront del problema? Com entendran els aficionats, ciutadans i clients seus valencians en general, les decisions soberanes de CaixaBank respecte a la ruïna econòmica, social, institucional i esportiva del seu acreditat?

És debatible l’exigència d’una actuació activa, independent als apartats “minoració de garanties” i “qualitat creditícia” ja comentats anteriorment, encara que només fora per la quota de negoci que mantenen en la nostra comunitat en contraposició a un mal gestor que arruïna a una societat representativa com és la del València?”